foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ“

Чланови Педагошког колегијума

шк. 2020/21. године

 

Назив стручног већа или Тима

Члан

Директор школе

Јасмина Тончић

Стручни сарадник

Славољуб Величковић

Предеседник стручног већа наставника општеобр. предмета

Дивна Благојевић

Предеседник стручног већа наставника пољ. и вет. групе предмета

Милетић Вучина

Предеседник стручног већа наставника прех. групе предмета

Милетић Виолета

Координатор Тима за инклузивно образовање

Пешић Лела

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Милошевић Валентина

Координатор Тима за каријерно вођење и саветовање

Милетић Виолета

Координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе

Живадиновић Весна

Координатор Стручног актива за развојно планирање

Рајковић Горан

Координатор Стручног актива за развој Школског програма

Стојановић Б. Ивана

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Милановић Весна

Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Станојевић Саша

Координатор Тима за професионални развој

Јовановић Марина

Координатор Тима за стручно усавршавање запослених

Дејановић Александра

Координатор Тима за компензаторни програм

Ранђеловић Драгана

 

Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео