foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

Пилот истраживање „Самовредновање електронске зрелости установа“ спроводи МПНТР у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у циљу процене електронске зрелости установа под називом „Селфи“. „Селфи“ представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу, а базира се на Европском оквиру дигитално компетентне образовне установе.

Школа је именовала координатора пилот истраживања на нивоу школе и у обавези је да учествује на кратком семинару/вебинару, да организује најмање 25% запослених и ученика који ће учествовати у фокус групама и кратким интервјуима о искуству током примене „Селфи“ инструмената.

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео