foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА

Чланови тимова за шк. 2020/2021.г.

 

Назив тима

Чланови

Тим за израду ГПР

Тончић Јасмина, Вељковић Наташа, Величковић Славољуб, Дејановић Александра, Милетић Виолета, Милетић Вучина,  Благојевић Дивна

Стручни тим за инклузивно образовање

Величковић Славољуб, Дејановић Александра, Петровић Славиша, Пешић Лела, Милетић Виолета, Рајковић Горан, Живадиновић Весна, Бујишић Јелена, Станојевић Саша

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Величковић Славољуб, Јовановић Јасница, Станојевић Саша, Милошевић Валентина, Милан Момчиловић (ЦСР), Ковачевић Мирко (СР),  Јанковић Анита (ЛС), Новица Лукић (Дом ученика), Мијатов Никола (УП)

Тим за професионални развој

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Јовановић Марина, Стојановић Б. Ивана, Благојевић Дивна, Динић Милена и све одељ. старешине

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Милановић Весна, Рајковић Горан, Милошевић Валентина, Лела Пешић, Јевтић Ташана (ЛС), Миљковић Марина (СР), Денчев Анђела (УП)

Тим за развој међупр. едметних компетенција и предузетништва

Величковић Славољуб, Милетић Вучина, Милинковић Душан, Станојевић Саша, Живадиновић Братислав, Динић Милена

Тим за промоцију и маркетинг школе

Величковић Славољуб, Станојевић Саша, Милетић Вучина, Петровић Славиша

Тим за стручно усавршавање запослених

Величковић Славољуб, Дејановић Александра, Милинковић Душан, Јовановић Милица, Стојановић Мирела

Тим за каријерно вођење и саветовање

Величковић Славољуб, Костов Дула, Милетић Виолета, Станојевић Невена

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Дејановић Александра,  Петровић Славиша, Динић Милена, Јовановић Јасница, Живадиновић Весна, Боцић Ивица (ШО), Крстић Гордана (СР), Ђурашевић Лука 3-2 (УП)

Стручни актив за развојно планирање

Величковић Славољуб,Дејановић Александра, Рајковић Горан, Ранђеловић Драгана, Бујишић Јелена,Маринковић Мирослав (СР), Благојевић Невена (УП), Нешић Снежана (ЛС), Јасмина Батоћанин (ШО)

Стручни актив за развој Школског програма

Величковић Славољуб, Матић Маја, Станојевић Невена, Миленовић Лела, Стојановић Б. Ивана

Тим за компензаторни програм

Величковић Славољуб, Ранђеловић Драгана, Анастасов Милан, Стефановић Љубинко

Тим за ажурирање и одржавање школског сајта

Милетић Виолета, Ранђеловић Драгана, Милошевић Валентина, Петровић Славиша

Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео