foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Пројекат међународне размене ученика

Пројекат међународне размене ученика пољопривредних школа спроводи се од 2008. године у циљу обогаћивања практичне наставе и стицања информација о школству у земљама ЕУ. Пројекат се реализује у октобру, када група ученика и наставника наше школе одлази у студијску посету Биотехничкој школи у Марибору и Професионалној гимназији у Видину. У исто време и ученици из Марибора и Видина, у пратњи својих наставника, бораве у Алексинцу у организацији Пољопривредне школе “Шуматовац”.

Значај овог пројекта и сарадње на релацији Србија-Словенија-Бугарска, огледа се у унапређењу искустава и знања, пре свега ученика, али и наставника.

Основни циљеви и задаци пројекта су:

- размена стручних искустава из области пољопривреде, ветерине и прераде хране и унапређење квалитета наставе;

- упознавање савремених процеса производње и примене наставних средстава у складу са ЕУ стандардима;

- информисање о начину школовања у земљама ЕУ, везано за животни стандард, професионални развој, квалитет живота, могућност запошљавања и самозапошљавања;

- упознавање друштвених и културних разлика;

- промоција културолошких и социолошких вредности различитих средина и народа и др.

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti