foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Назив: Пoљопривредна школа *ШУМАТОВАЦ*

Адреса: ул. Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац

Матични број:07600780

ПИБ: 100303067

РЕГ.БР.:6102611969

Шифра делатности:80220

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

жиро-рачун:

(Буџетски): 840-1808660-37

(Сопствени приходи): 840-1808666-19

(Донације): 840-4919760-77

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti