foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Чланови тимова за шк. 2017/2018.г.

Назив тима

Чланови

Тим за израду Годишњег плана рада школе

Величковић Славољуб, Ристић Александар, Живадиновић Братислав, Милетић Виолета, Миленовић Лела

Стручни тим за инклузивно образовање

Величковић Славољуб, Стојановић-Благојевић Ивана, Пешић Лела, Милетић Виолета, Станојевић Саша

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Величковић Славољуб, Јовановић Јасница, Благојевић Дивна, Милошевић Валентина, Пешић Лела

Стручни актив за развој Школског програма

Величковић Славољуб, Милетић Виолета, Матић Маја, Петровић Славиша, Токић Алекса

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Величковић Славољуб, Јакшић Зоран, Милановић Весна, Рајковић Горан

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Величковић Славољуб, Милетић Вучина, Миленовић Лела, Станојевић Саша

Тим за професионални развој

Величковић Славољуб, Костов Дула, Пешић Лела, Милојковић Марко

Тим за стручно усавршавање запослених

Величковић Славољуб, Ивана Б. Стојановић, Станојевић Саша, Јакшић Зоран

Тим за каријерно вођење и саветовање

Величковић Славољуб, Костов Дула, Милетић Виолета

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Величковић Славољуб, Живадиновић Весна, Милановић Весна, Милојковић Марко, Маринко Срећо (ШО),Чоловић Светлана (СР),Николић Марко (УП)

Стручни актив за развојно планирање

Величковић Славољуб, Рајковић Горан, Ранђеловић Драгана, Станојевић Невена,Јончић Мирјана (СР), Васић Ана (УП),Ђурић Стефан (ЛС), Лазић Марко (ШО)

Тим за ажурирање и одржавање школског сајта

Милетић Виолета, Ранђеловић Драгана, Милошевић Валентина, Петровић Славиша

Тим за промоцију и маркетинг школе

Величковић Славољуб, Станојевић Саша, Милојковић Марко, Милетић Вучина, Петровић Славиша

Тим за реализацију и праћење пројекта хидропоне пр. јагода

Јовановић Јасница, Миленовић Војкан, Стефановић Љубинко

Комисија за правдање изостанака ученика

Величковић Славољуб, Милошевић Валентина, Живадиновић Братислав, Костов Дула, Станојевић Саша

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti