foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Чланови тимова за шк. 2018/2019.

Назив тима

Чланови

Тим за израду Годишњег плана рада школе

Виолета Милетић, Живадиновић Братислав, Благојевић Дивна, Миленовић Лела

Стручни тим за инклузивно образовање

Величковић Славољуб, Стојановић-Благојевић Ивана, Пешић Лела, Милетић Виолета, Живадиновић Весна

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Величковић Славољуб, Јовановић Јасница, Благојевић Дивна, Милошевић Валентина, Милица Ракић (ЦСР), Роберт Ристић (СР),Александра Петровић (ЛС), НовицаЛукић (Дом ученика), Живановић Миљана (УП)

Тим за професионални развој

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Пешић Лела, Милојковић Марко, Јовановић Маринаи сви одељ. старешине

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Дивна Благојевић, Марко Милојковић, Невена Станојевић, Дула Костов, Милановић Весна, Рајковић Горан, Јакшић Зоран, Ђукић Бојана (ЛС), Ристић Роберт (СР), Вељковић Андријана (УП)

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Величковић Славољуб, Милетић Вучина, Миленовић Лела, Станојевић Саша

Стручни актив за развој Школског програма

Величковић Славољуб, Милетић Виолета, Матић Маја, Петровић Славиша, Бујишић Јелена

Тим за стручно усавршавање запослених

Величковић Славољуб, Ивана Б. Стојановић, Станојевић Саша, Милошевић Валентина

Тим за каријерно вођење и саветовање

Величковић Славољуб, Костов Дула, Милетић Виолета, Станојевић Невена

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Јасмина Тончић, Величковић Славољуб, Дивна Благојевић, Марко Милојковић, Невена Станојевић, Дула Костов, Живадиновић Весна, Милановић Весна, Анастасов Милан, Боцић Ивица (ШО), Чоловић Светлана (СР), Младеновић Николија (УП)

Стручни актив за развојно планирање

Величковић Славољуб, Рајковић Горан, Ранђеловић Драгана, Станојевић Невена, Чоловић Светлана (СР), Стојановић Вукашин (УП), Поповић Мирослав (ЛС)

Комисија за правдање изостанака ученика

Величковић Славољуб, Милошевић Валентина, Живадиновић Братислав, Костов Дула, Станојевић Саша

Тим за ажурирање и одржавање школског сајта

Милетић Виолета, Ранђеловић Драгана, Милошевић Валентина, Петровић Славиша

Тим за промоцију и маркетинг школе

Величковић Славољуб, Станојевић Саша, Милојковић Марко, Милетић Вучина, Петровић Славиша

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti