foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

Baner upis

Чланови тимова и комисија

Назив тима Чланови
Тим за израду Годишњег плана рада школе Величковић Славољуб, Благојевић Дивна, Живадиновић Братислав, Пешић Лела, Миленовић Лела
Стручни тим за инклузивно образовање Величковић Славољуб, Стојановић-Благојевић Ивана, Пешић Лела, Милетић Виолета, Станојевић Саша
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања Величковић Славољуб, Јовановић Јасница, Благојевић Дивна, Милошевић Валентина, Пешић Лела
Тим за промоцију и маркетинг школе Величковић Славољуб, Ранђеловић Драгана, Милојковић Марко, Јовановић Јасница, Милетић Виолета
Тим за стручно усавршавање Величковић Славољуб, Франета Тамара, Рајковић Горан, Станојевић Невена
Тим за каријерно вођење и саветовање Величковић Славољуб, Костов Дула, Станојевић Саша
Тим за самовредновање и вредновање рада школе Величковић Славољуб, Живадиновић Весна, Јовановић Јасница, Милојковић Марко,Маринко Срећо (ШО),Цветковић Дејан (Савет родитеља),Џонић Марија (Ученички парламент)
Стручни актив за развојно планирање Величковић Славољуб, Рајковић Горан, Ранђеловић Драгана, Станојевић Невена,Алексић Срђан (Савет родитеља), Ристић Милица (Ученички парламент),Ђукић Бојана (Опш. Алексинац), Живадиновић Маријана (ШО)
Тим за израду школског сајта Величковић Славољуб, Милетић Виолета, Стојановић-Благојевић Ивана, Милосављевић Иван, Петровић Славиша
Тим за развој Школског програма Станојевић Саша, Милосављевић Иван, Милетић Вучина, Јакшић Зоран, Миленовић Лела
Тим за реализацију и праћење пројекта хидропоне пр. јагода Јовановић Јасница, Миленовић Војкан, Стефановић Љубинко
Комисија за правдање изостанака ученика Милошевић Валентина, Живадиновић Братислав, Костов Дула, Станојевић Саша, Величковић Славољуб

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Javne nabavke

Maturanti